Outplacement

Werkgever en werknemer zijn uit elkaar gegroeid…. is outplacement een optie? Na jaren van prettige samenwerking blijken de verschillen van inzicht zo groot geworden, dat verdere samenwerking niet meer mogelijk is. Dat kan…. En dat geeft ook niks. Maar hoe nu verder?...